Fazer Sweden AB – avtalsvillkor för webbutiken 

11 maj 2020 

1. Allmänt

Dessa villkor tillämpas mellan Fazer Sweden AB (”Gateau” eller i förekommande fall ”Fazer”) och webbutikens användare (”Kunden”) när Kunden köper produkter på www.gateau.se/bestall-produkter och dess webbutiksinstans fazer-artisan-se.myshopify.com. Genom att köpa produkter i den aktuella webbutiken godkänner Kunden dessa villkor och förbinder sig att följa dem. Gateau förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor genom att meddela ändringarna i webbutiken. Kunden godkänner vid var tid gällande villkor när denne handlar i webbutiken.

Utöver dessa villkor tillämpar webbutiken även Fazers allmänna villkor för webbtjänster.

2. Webbutikens kundtjänst

Fazer Sweden AB 
Vretvägen 1
142 34 Skogås
Tfn 08 519 791 00 
E-post: info@gateau.se  

3. Webbutiken upprätthålls av

Fazer Sweden AB (Org.nr: 5562954486) 
Vretvägen 1
142 34 Skogås

 
4. Webbutikens användning och personuppgifter 

Kunden måste vara minst 18 år gammal för att göra beställningar i webbutiken. I webbutiken går det att göra engångsbeställningar genom att ange de uppgifter som efterfrågas där.
För att göra en beställning i webbutiken måste Kunden ha en aktiv e-postadress och ett telefonnummer samt ange de uppgifter som efterfrågas. Kunden ansvarar för att uppgifterna som denne lämnar till Fazer i Gateaus webbutik är korrekta och aktuella.

Fazer behandlar Kundernas personuppgifter som personuppgiftsansvarig i enlighet med vad vid var tid gällande lagstiftning om behandling av personuppgifter. Om en person i webbutiken har lagt en produkt i sin varukorg, fyllt i kontaktinformation och klickat på ”Fortsätt till leveranssätt”, men överger varukorgens innehåll utan att avsluta beställningen, behandlar Fazer personens uppgifter för skicka ett servicemeddelande till personen, dvs. en påminnelse om att beställningen inte har slutförts. Mer information om behandling av personuppgifter finns i Fazers integritetspolicy.

5. Beställning

I webbutiken kan du göra engångsbeställningar av varor. Varor beställs i webbutiken genom att de läggs i varukorgen och betalas i enlighet med punkt 8 nedan.

Kunden uppmanas att kontrollera innehållet i varukorgen innan beställningen slutförs. En bindande, betalningspliktig beställning uppstår när Kunden skickar sin beställning i webbutiken. Därefter skickas en beställningsbekräftelse och aktuella köpvillkor automatiskt till Kundens e-postadress när beställningen har tagits emot. Om det finns skäl för det har Gateau rätt att neka en beställning eller delar av den även efter det att beställningsbekräftelsen har skickats.

I webbutiken kan det även finnas produktpaket, vars exakta innehåll inte har angetts. Kunden förstår och godkänner att denne inte alltid i förväg känner till det exakta innehållet i sådana produktpaket.
 

6. Tillgång

Gateau strävar efter att alltid ha korrekt och aktuell information om produkterna i webbutiken men kan inte garantera uppgifternas korrekthet och att produkterna är tillgängliga. Vissa produkter i webbutiken är så kallade säsongsprodukter, som endast säljs i begränsat antal eller under begränsad period. Produkter som presenteras i webbutiken kan även vara tillfälligt slut eller slutsålda.

Det kan hända att tillgängligheten för en vara som visas i webbutiken och i varukorgen ändras före eller efter betalningen. Gateau kontaktar Kunden ifall det efter beställningens mottagande framkommer att Gateau tillfälligt eller inte alls kan leverera den beställda varan. Om beställningen inte kan levereras alls, och Kunden inte godtar en ersättningsvara, återbetalar Gateau hela beställningsbeloppet till Kunden.

7. Priser

Priserna som anges i webbutiken är detaljhandelspriser som gäller tillsvidare eller under en i förväg meddelad tidsperiod (t.ex. kampanjpriser och rabatter). Priserna anges inklusive svensk mervärdesskatt.

Priserna anges exklusive andra eventuella hanterings- och tilläggskostnader, som anges separat i webbutikens kassa innan beställningen godkänns. Samma uppdelning visas även på beställningsbekräftelsen som skickas till Kunden. De priser som anges i webbutiken gäller endast på www.gateau.se/bestall-produkter och dess webbutiksinstans fazer-artisan-se.myshopify.com. Gateau garanterar inte samma priser i Gateaus butiker eller andra webbutiker. Gateau förbehåller sig rätten att ändra priser och kostnader, dock så att ändringarna inte påverkar redan gjorda beställningar. Om ett pris som uppenbart avviker från eller är osedvanligt lågt jämfört med ett normalpris för motsvarande vara har angetts i webbutiken, ska Gateau inte vara bundet av det angivna priset, vilket istället ska utgöra en felskrivning.

8. Betalning

Kunden kan betala sin beställning i webbutiken via de betalningsalternativ som anges för Kunden alternativt på plats i Gateau-butiken i samband med upphämtning av produkten.

Kunden debiteras vid köptillfället om betalning sker via kassan i webbutiken alternativt i Gateau-butiken. Beställningar som betalats i webbutiken bekräftas för tillverkning och avhämtning när betalkortsutgivaren har bekräftat köptransaktionen.

I samband med betalningen är det även möjligt att använda eventuella rabattkoder och liknande som Gateau erbjudit Kunden, och som kan ge rätt till produkt- eller beställningsspecifik rabatt.

Bindande beställning som ska betalas i Gateau-butik men som inte hämtas av Kunden debiteras fullt ut.

9. Upphämtning av beställning

Kunden hämtar beställningen på önskat datum i vald Gateau-butik. En leveransbekräftelse skickas till Kundens e-postadress.

Kunden ska lägga sin beställning senast kl 15 en vardag för att kunna hämta beställningen tidigast dagen efter eller den upphämtningsdag kunden angivit vid beställningstillfället. Om beställning gjorts på en helg eller på speciella högtider, som t ex midsommar, jul, nyår, till en butik som är stängd på helger eller speciella högtider kan beställningen hämtas tidigast tisdag som följer. För säsongsprodukter kan kunden inte välja ett annat upphämtningsdatum än de som angetts i produktinformationen. Gateau förbehåller sig rätten att förlänga leveranstiden till exempel under säsongshögtider.
 
10. Ångerrätt 

Kunden har inte rätt att ångra engångsleveranser av livsmedel.

11. Kontroll av produkterna och reklamationer

Gateau ansvarar för fel i produkten i enlighet med för var tid gällande lagstiftning. Kunden ska omedelbart efter upphämtning av beställningen kontrollera att leveransen innehåller de beställda produkterna och att de är felfria. Om Kunden upptäcker att produkten är felaktig ska Kunden meddela detta till Gateau butiken där produkten upphämtades så snart som möjligt efter att felet upptäcktes. Produkter som reklameras ska bevaras till dess att reklamationen har behandlats, eller på Gateaus begäran returneras till Gateau.

12. Force majeure

Gateau frånsäger sig allt ansvar för beställningsförseningar eller andra avtalsbrott som beror på hinder som Gateau inte skäligen kunnat förväntas övervinna (force majeure).

13. Tillämplig lagstiftning och behörig domstol

Avtalsparterna ska i första hand sträva efter att genom förhandling lösa eventuella tvister som gäller dessa villkor eller deras tillämpning. Tvister som inte kan lösas genom förhandling mellan avtalsparterna ska lösas vid Stockholms tingsrätt i Sverige. Kunden har dock alltid rätt att hänskjuta tvistlösningen till en domstol på sin hemort eller någon annan instans som behandlar konsumenttvister. Innan Kunden går till domstol eller någon annan instans som behandlar konsumenttvister rekommenderas att Kunden först kontaktar konsumentrådgivningen vid Konsumentverket.

Kunden har även möjlighet att få en tvist gällande köp via webben prövad genom alternativ tvistlösning utanför allmän domstol via Europakommissionens webbaserade ODR-forum för tvistlösning (ODR = Online Dispute Resolution). Mer information om ODR-forumet finns här:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage